ჰორიზონტი 2020 პროგრამაში მონაწილეობის მსურველ მეცნიერთა საყურადღებოდ
ჰორიზონტი 2020 პროგრამის ერთერთი მიმართულებით, "კლიმატის ცვლილება, გარემოს დაცვა, რესურსების ეფექტურად გამოყენება და ნედლი მასალები" დაინტერესებული პირებისთვის იგეგმება მონაცემთა ბაზის შექმნა.
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ.