კალენდარი
«« ივლისი 2020 »»
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  
tsu.ge
სიახლეების გამოწერა
სათაური: საქართველოს ახალი ლანდშაფტური რუკა
დონორი ორგანიზაცია : შოთა რუსთაველის ეროვნული ფონდი(სესფ)
ბიუჯეტი: 146 000
გრანტის ნომერი : GNSF/ST08/5-431
კვლევის მიმართულება: 9 დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და გარემო
კვლევის ქვემიმართულება: 9-101 კარტოგრაფია, გეოინფორმატიკა
საკვანძო სიტყვები: ლანდშაფტი,რუკა,გის
პროექტის აღწერა : ლანდშაფტური მეცნიერებები საქართველოში მდიდარ ტრადიციას ატარებს და ნახევარსაუკუნოვანზე მეტი გამოცდილება გააჩნია. განსაკუთრებით აღსანიშნავია პროფ. ნიკო ბერუჩაშვილის სამეცნიერო კონცეფცია - ლანდშაფტების სივრცით-დროითი ანალიზი და სინთეზი, რომელიც მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში დაინერგა, როგორც ნოვაცია და ახალი მიდგომა ლანდშაფტურ მეცნიერებებში. პროექტის მიზანია - შედგეს საქართველოს ლანდშაფტური რუკის მსხვილმასშტაბიანი გეოინფორმაციული სისტემა, სადაც დიფერენცირებულია ლანდშაფტის ყველაზე დეტალური ტიპოლოგიური ერთეულები (ლანდშაფტის სახეები), ასევე შედგა მისი დეტალური ლეგენდა და მომზადდა რუკა გამოსაცემად. უნდა აღინიშნოს, რომ ამგვარი მასშტაბის კვლევა ჯერ არ წარმოებულა და შესაბამისად მსგავსი დეტალურობის მქონე ფუნდამენტური ნაშრომი დღესდღეობით გამოცემული არ არის, მასზედ დიდი მოთხოვნილებისდა მიუხედავად.
მიმდინარეობის წლები : 01/03/2009 - 10/03/2012
პროექტის ხელმძღვანელი : ნელი ჯამასპაშვილი
პროექტის მენეჯერი:
პროექტში მონაწილე (ები) :
რაიმე უზუსტობის შემთხვევაში გთხოვთ   შეატყობინოთ ადმინისტრატორს