კალენდარი
«« ივლისი 2020 »»
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  
tsu.ge
სიახლეების გამოწერა
სათაური: საქართველო შუა საუკუნეების ევროპულ სამყაროში
დონორი ორგანიზაცია : შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
ბიუჯეტი: 82800
გრანტის ნომერი : 31/66
კვლევის მიმართულება : 2 ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები, ეკონომიკური მეცნიერებები
კვლევის ქვემიმართულება : 2-103 შუა საუკუნეების ისტორია
საკვანძო სიტყვა : შუა საუკუნეების ისტორია
პროექტის აღწერა : შუა საუკუნეების მანძილზე საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოებულმა პერმანენტულმა ომებმა უამრავი წერილობითი და ნივთიერი ძეგლები შეიწირა. ამის გამო ქართულმა ისტორიოგრაფიამ სამუდამოდ დაკარგა წყაროების დიდი ნაწილი. ამიტომ, ყველა წყაროს, რომელიც მოიპოვება უცხოეთის არქივებსა და წიგნსაცავებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს საქართველოს ისტორიის პოლიტიკური, კულტურული, ეკონომიკური და დიპლომატიური პრობლემების შესწავლისათვის. ამ მასალათა შორის უაღრესად მნიშვნელოვანია ვატიკანში დაცული ქრონიკები, ასევე ქვეყნებს შორის ოფიციალური მიმოწერის დოკუმენტები, მისიონერთა, დიპლომატთა, მოგზაურთა და სხვა თვითმხილველთა ჩანაწერები, მათი მოგზაურობების აღწერები და ცენტრალური წარმომადგენლობისათვის გაგზავნილი ანგარიშები. ქართული წერილობითი წყაროების სიმცირითა და ზოგჯერ ცალმხრივობით აიხსნება ის გარემოება, რომ XIII-XVIII სს. საქართველოს ეკონომიკური, პოლიტიკური, დიპლომატიური, რელიგიური, სოციალური და კულტურული ისტორიის საკვანძო საკითხებმა სათანადო გაშუქება დღემდე ვერ ჰპოვა ჩვენს ისტორიოგრაფიაში. ამდენად, საქართველოს შუა საუკუნეებისა და მომდევნო პერიოდის ისტორიის შესასწავლად ფასდაუდებელია უცხოური წყაროები, განსაკუთრებით დასავლეთ ევროპული წყაროების, კერძოდ, იტალიურ-ლათინურ-ფრანგულის მნიშვნელობა. XIII საუკუნიდან მოყოლებული ქვეყნის დამოუკიდებლობის შენარჩუნების მიზნით საქართველოს მესვეურები დასავლეთში ეძებდნენ პოლიტიკურ და სამხედრო მოკავშირეს. სწორედ ამ პერიოდიდან აქტიურ ინტერესს იჩენს რომის ეკლესია აღმოსავლეთის მიმართულებით. რომის პაპები აგზავნიან თავიანთ წარმომადგენლებს უკიდურეს აღმოსავლეთში ამ მხარის გაცნობის, ასევე ახალი გარემოებათა შესწავლის (მონღოლთა გამოჩენა), გარკვეული პოლიტიკური და, რასაკვირველია, მისიონერული ამოცანების განხორციელების მიზნით. ამ ეპოქას შეეხება ერთ-ერთი პირველი კორესპონდენციები ქართველი მეფეებისა და წარჩინებულებისა რომის კათოლიკური ეკლესიის პირველ პირთან. ამ მასალების ნაწილი ჩვენთვის ცნობილია, დაიბეჭდა კიდევაც ევროპულ გამოცემებში, თუმცა მათი სრულყოფილი ტექსტი, ქართული თარგმანითურთ, დღემდე არ მოგვეპოვება. ამდენად, ამ ხარვეზის შევსება ერთ-ერთი საშური ამოცანაა ჩვენი ქართული მეცნიერებისათვის. გარდა იმისა, რომ ეს მასალები ასახავენ იმ ეპოქის ისტორიას და იძლევიან საშუალებას ეპოქის სურათის უფრო ნათელი წარმოდგენისათვის, ასევე გამოხატავენ ქართული საზოგადოების ცხოველ ინტერესს დასავლეთის მიმართ. ამ წყაროების მნიშვნელობას ზრდის ისიც, რომ ისინი ძირითადად წარმოადგენენ კორესპონდენციებს და მათი ავტორები თვითონ არიან მასში აღწერილი ამბების მონაწილეები ან თვითმხილველები. საშუალება გვეძლევა, ახლებურად განვიხილოთ რამდენიმე ისტორიული მოვლენა, დავაზუსტოთ არაერთი ისტორიული თარიღი, პიროვნების სახელი და გვარი, რომელთა შესახებ ჯერ კიდევ ბუნდოვანი წარმოდგენა არსებობს ან საერთოდ უცნობია. ჩვენს მიერ მიკვლეული დასავლური მასალებით სამეცნიერო ბრუნვაში შევა აქამდე უცნობი ახალი საისტორიო წყაროები. ეს იძლევა საშუალებას აღნიშნული პერიოდის ისტორიული პროცესის სრულყოფილად ახლებური დანახვისა და მისი რეინტერპრეტაციისა. მოპოვებული წყაროები თვისებრივ სიახლეს შეიტანს საქართველოს დასავლეთ ევროპის ქვეყნებთან და რომის კათოლიკურ ეკლესიასთან მრავალფეროვანი ურთიერთობების შესასწავლის საქმეში. იგი ახალ სინათლეს მოჰფენს საქართველოს სამოქალაქო ისტორიას და ნათლად წარმოგვიჩენს ქართულ-ევროპული იდენტობის იმ მახასიათებლებს, რომელზე დაყრდნობით შეიძლება ვიმსჯელოთ მაშინდელი საქართველოს ევროპული ფასეულობებისადმი მისწრაფებაზე. წარმოდგენილი პრობლემა მეტად აქტუალურია და სადღეისო. იგი გვაძლევს საშუალებას, თანამედროვე კვლევის მეთოდების საფუძველზე წარმოვადგინოთ ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე მდებარე საქართველოს მრავალფეროვანი კულტურა, გამოვავლინოთ საქართველოს ტერიტორიაზე შუა საუკუნეების მანძილზე სხვადასხვა რელიგიათა თანაარსებობის ტრადიცია. ამით გამოჩნდება უცხო ელემენტის როლი ქართული კულტურის ჩამოყალიბებაში - როგორი იყო მათი თანაარსებობა შუა საუკუნეებში, რა სახის დაპირისპირებანი არსებობდა მათ შორის, როგორი იყო სხვადასხვა კონფესიათა წარმომადგენლების როლი საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკურ ასპარეზზე. სიახლეს წარმოადგენს შუა საუკუნეების საქართველოსა და ევროპის ისტორიის შედარებითი კვლევა, ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობათა ფორმების შედარებითი ანალიზი დასავლეთისა და აღმოსავლეთის სივრცეში. შუა საუკუნეებისა და ადრეული ახალი პერიოდის საქართველოს პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური, დიპლომატიური, რელიგიური ისტორიის, საქართველოსა და ევროპულ სამყაროში საქართველოს ადგილის შესწავლა, სხვადასხვა კონფესიათა ურთიერთობისა და თანაცხოვრების გამოცდილების გაზიარება მეტად მნიშვნელოვანია თანამედროვე საქართველოს პოლიტიკური ამოცანებისათვის ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციისაკენ მიმავალ გზაზე. ეს გვაძლევს საშუალებას წარმოვიდგინოთ შუა საუკუნეებისა და ადრეული ახალი პერიოდის ევროპის მრავალფეროვანება, ევროპული და დასავლური კულტურის გავლენა და ურთიერთობა ქართულ კულტურასთან.
მიმდინარეობის წლები : 27/04/2013 - 27/04/2015
პროექტის ხელმძღვანელი : ლიდერი არ მოიძებნა
პროექტის მენეჯერი:
პროექტში მონაწილე (ები) : მურმან პაპაშვილი 27/04/2013 - 27/04/2015
რაიმე უზუსტობის შემთხვევაში გთხოვთ   შეატყობინოთ ადმინისტრატორს